Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel hivatkozási száma:

A wineage.hu on-line áruház korlátozott használata regisztráció (személyes azonosításra alkalmas adatok megadása) nélkül is lehetséges. Az oldalon történő vásárlás és a tartalmak teljes körű elérése azonban regisztrációhoz kötött. Az on-line áruházban szereplő szolgáltatások biztonságos és jogszerű használatához a következő, kötelezően megadandó adatok szükségesek:

Felhasználói név
Teljes név
E-mail cím
Jelszó (min. 5 karakter)
Kiszállítási cím (ország, irányítószám, település, cím, telefon)
A felvett adatok hitelességéért és pontosságáért a felhasználó felelős. Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes, az adatok megadásával a felhasználó hozzájárul az adatkezeléshez.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok az on-line áruház adatbázisában megőrzésre kerülnek, amelyeket a felhasználó bármikor ellenőrizhet és/vagy önállóan módosíthat. A felhasználó e-mailben kérheti regisztrációs adatainak törlését ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Az wineage.hu által végzett adatkezelések célja:

Az e-kereskedelni szolgáltatás hatékony üzemeltetése,
a regisztrált felhasználók azonosítása,
a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan,
az on-line áruház saját hírleveleinek elküldése a felhasználó számára.

A wineage.hu csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a wineage.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

ADAT TOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI

A wineage.hu csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a wineage.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

JOGORVOSLAT

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a wineage.hu megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

FELELŐSSÉG

A wineage.hu a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információk minőségéért nem vállal felelősséget.

A wineage.hu megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében,

ha tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg,
ha a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte,
ha a szolgáltatás használata során kárt okozott.

MEGJEGYZÉS

A wineage.hu fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, amit köteles a wineage.hu oldalon azonnal közzétenni.